Extrainsatt grundkurs i Maskinsäkerhet!

Publicerad 2020-10-12. Läs vårat nyhetsbrevutskick som gick ut 12 oktober 2021. Nyhetsbrevets fokus är om att vi har satt in extra utbildning för grundkurs i maskinsäkerhet.

Extrainsatt Maskinsäkerhetskurs!

Maskinsäkerhet - Säkra maskiner för alla!

Publicerad 2020-08-30. Läs vårat nyhetsbrevutskick som gick ut 30 augusti 2021. Nyhetsbrevets fokus är om höstens maskinsäkerhetsutbildningarna som är tillgängliga både på plats och digitalt.

Nyhetsbrev 30 augusti 2021

Samarbete med svensk skogsnäring

Publicerad 2021-04-12. Vi har ingått ett strategiskt samarbete med Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Syftet är att bistå med kompetens och utbildning till Södras anläggningar i Sverige när det gäller maskinsäkerhetsfrågor och stötta Södra i arbetet mot en säkrare arbetsplats.

Samarbete Södra

Utbildning för alla – trots pandemi

Publicerad 2021-01-26. När Coronapandemin tog fart hjälptes hela företaget åt och vi lyckades snabbt och smidigt ställa om våra maskinsäkerhetsutbildningar till digitala utbildningar.

Läs artikeln: Utbildning för alla – trots pandemi

Hur ska ett robotsystem CE-märkas och varför?

Publicerad 2021-01-22. Varför är CE-märkning viktigt och nödvändigt? CE-märkning handlar (eller borde handla) inte bara om legala krav, utan framförallt en vilja skapa en säker arbetsplats för sina anställda. Att arbeta med säkerheten kommer bli allt viktigare i framtiden, och är redan en mycket viktig del i att skapa en positiv image för det enskilda företaget.

Hur ska ett robotsystem CE-märkas och varför?

Cedoc AB stärker sin marknadsposition i Sverige

Publicerad 2021-01-21. Under våren 2021 stärker Cedoc AB sin marknadsposition genom att ingå i ett strategiskt samarbete med SIS, Svenska Institutet för Standarder. Syftet med samarbetet är att gemensamt öka säkerheten på svenska arbetsplatser – säkra maskiner för alla.

Cedoc AB stärker sin marknadsposition i Sverige

Säkra maskiner

Publicerad 2020-10-28. Arbetsmiljöverkets nollvision för arbetsplatsolyckor är en tuff utmaning – ibland händer det som aldrig borde hända. Men JL Safety jobbar hårt för att nollvisionen ska bli verklighet. – Vårt arbete gör det möjligt att förebygga och undvika olyckor på arbetsplatsen.

Säkra maskiner

JL Safety medverkar i ny säkerhetsutbildning om cobots

Publicerad 2020-08-26. Hur kan människa och robot samarbeta på ett säkert sätt? Säkerhetsexperterna på JL Safety hjälper yrkesverksamma inom industrin att göra riskbedömningar för robotar anpassade för kollaborativt arbete.

Ny säkerhetsutbildning om cobots

Nyhetsbrev 14 augusti 2020

Publicerad 2020-08-14. Läs vårat nyhetsbrevutskick som gick ut 14 augusti. Nyhetsbrevets fokus är om maskinsäkerhetsutbildningarna i september och november. Vi har fortfarande kvar vår Covid-19 rabatt och tipsar om kompetensutveckling om man är permitterad.

Nyhetsbrev 14 augusti 2020

Nyhetsbrev 4 juni 2020

Publicerad 2020-06-04. Läs vårat nyhetsbrevutskick som gick ut 4 juni 2020. Nyhetsbrevets fokus är våra extrainsatta webbutbildningar innan semestern med Covid-19 rabatt.

Nyhetsbrev 4 juni 2020

Utbildning och Covid-19

Publicerad 2020-05-26. Under den rådande pandemin har vi fått göra några mindre förändringar av våra utbildningar. Här kan du läsa om förändringarna.

Utbildning under Covid-19

JL Safety och Corona

Publicerad 2020-03-17. Läs om hur vi hanterar Covid-19.

JL Safety och Corona