Del 1 - Grundkurs CE

Del 1 Grundkurs CE - Maskinsäkerhet och CE-märkning är en kurs för dig som behöver lära dig grunderna i maskinsäkerhet och CE-märkning av maskiner. Kursen passar dig som inte har några förkunskaper och för dig som behöver bättra på din grundkunskap inom maskinsäkerhet.
Kursen ger dig en grundlig inblick i maskinsäkerhet, riskbedömning och CE-märkning av maskiner.

Under dagen kommer många frågor kring maskinsäkerhet att besvaras, bland dem är: Vad är Maskindirektivet? Vad är CE? Vad är direktiv och standarder? Vilka dokument skall jag ta fram?

Under kursen kommer vi guida dig genom definitioner, krav på tillverkare och användare av maskiner. Vi tittar inte bara på maskindirektivet utan även andra direktiv som kan beröra maskiner.

Under kursen får du bland annat svar på vad en ”Väsentlig ombyggnad” är, vad en teknisk dokumentation ska innehålla samt hur man gör en riskbedömning.

Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE-märkning?
 • Vad är produktansvarslagen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är upphandlingen så viktig?
 • Varför är försäkran viktig i samband med Maskindirektivet (II 1A/II 1B) ?
 • Vad är en maskin?
 • Vad är en sammanbyggd maskin?
 • Vilka andra direktiv kan vara relevanta för maskiner (EMC/LVD/ATEX/PED)
 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad” och när krävs ny CE-märkning?
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vilka dokument skall jag ta fram vid CE-märkning?
 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?
 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?
 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?
 • Vilka krav ligger på användarna av maskinen?
 • Vilka krav gäller för gamla maskiner?
 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?

Kursplatser
Webb
Skara
Umeå

Tid
Klockan 9.00-16.30 (lunch 12.00-13.00).

Plats och parkering Skara
Vallgatan 40.
Google maps länk (öppnas i nytt fönster).

 

Plats och parkering Umeå
Pendelgatan 2.
Google maps länk (öppnas i nytt fönster).

Förkunskaper
Inga

Riktar sig till
Kursen riktar sig till bland annat: Företagsledning, projektledare, skyddsombud, el- och mekaniska konstruktörer, programmerare, säljare, inköpare, arbetsledare, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna i maskinsäkerhet och CE-märkning.

Språk
Våra kurser hålls på Svenska, företagsanpassade utbildningar kan även hållas på Engelska.

Anmälan senast
1 arbetsdag före kursstart.

Bokning och Avbokning
Debitering utförs i samband med bokning, tidigast 60 dagar innan planerat kurstillfälle.
Bokning är bindande men anmäld plats får överlåtas till annan person och kan även flyttas till nästkommande tillfälle.

Hotell
Vi har samarbete med ett hotell vid hotellvistelse i Skara. Det ger ett rabatterat pris på din vistelse. Kontakta utbildning@jlsafety.se för mer information.

Förbehåll 1
Vid för lågt deltagarantal flyttas kursen till en annan tidpunkt. Vi kontaktar dig ca en vecka innan kurstillfället om så är fallet.

Förbehåll 2
Reservation för fullbokning. Vid fullbokad kurs har man förtur till nästa möjliga tillfälle.

 

Pris: 5 100 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är för- och eftermiddagsfika, lunch och kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver).

Pris webbutbildning: 5 100 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver).

Företag registrerade utanför Sverige faktureras i EURO (aktuell valutakurs vid fakturering). 

Kurslängd

1 dag

Pris från

5100 SEK exkl. moms

Se kurstillfällen & boka