Riskbedömning

Vi på JL Safety har sedan 1995 arbetat aktivt med praktiska riskbedömningar och CE-märkning vilket har lett till att vi är marknadsledande inom ämnet.

Vi använder vår erfarenhet och hjälper dig och ditt företag att hitta rätt nivå på era riskbedömningar. Projekten drivs i olika branscher såsom verkstad, livsmedel, trä och plast. Vi drar nytta av tolkningar och lösningar från olika branscher som annars skulle vara svåra att hitta. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och ger råd och tips såväl vid upphandling som vid praktiska konstruktionsval.

Hur kan vi hjälpa dig med riskbedömning?

  • Vi har kompetensen, erfarenheten och tekniken som vi delar med oss av.
  • Vi kan vara ert bollplank i ert arbete med riskbedömning och CE-märkning.
  • Ni kan utnyttja vår erfarenhet från många år inom yrket och olika branscher.
  • Vi kan hjälpa er att få en tidseffektiv struktur på er dokumentation.

Vad är riskbedömning?

En riskbedömning är en bedömning av sannolikheten för att hälsa eller olycksfall ska uppstå när man arbetar med exempelvis maskiner.

Varför riskbedömning?

Riskbedömning och riskanalys görs för att till bästa förmåga förhindra olyckor på arbetsplatsen. Det finns regler som hjälper er att hålla era maskiner säkra för de anställda och minska riskerna. Bland annat finns Maskindirektivet (2006/42/EG.) vid tillverkning av nya maskiner och ”Användning av arbetsutrustning” (AFS 2006:4) vid användning av maskinen.

Hur gör vi riskbedömningar?

Vi gör våra riskbedömningar i programmet CEDOC som vi själva utvecklar. CEDOC är ett verktyg som strukturerar och förenklar arbetet kring riskbedömningar och CE-märkning av maskiner.

Inte tjänsten du sökte?

Söker du hjälp med något annat? Titta in på våra andra tjänster och se om något passar dig bättre!

 

Se våra tjänster