Maskindirektivet och CE-märkning

Maskindirektivet syftar till att ge förutsättningar för lika säkra maskiner i hela Europa. Genom att följa maskindirektivet får vi säkrare maskiner, säkrare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö. Behöver ni hjälp riskbedömning och CE-märkning?

När du tillverkar en maskin, bygger ihop flera maskiner till en ”sammansatt maskin” ofta kallat maskinlinje, importerar en maskin från ett land utanför EU finns krav på dig som tillverkare eller importör att CE-märka din maskin.  Om du bygger om och gör förändringar på en redan CE-märkt maskin krävs att du genomför en riskanalys/riskbedömning. Om modifieringen bedöms som ”Väsentlig” ska maskinen betraktas som ny och CE-märkas på nytt.

Vad är Maskindirektivet?

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift; Maskiner AFS 2008:3.

CE-märkning av maskiner

En CE-märkning på en maskin visar att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav och kan därmed säljas fritt och användas på den europeiska marknaden.

Vad är en maskin?

Kortfattat är en maskin en utrustning som har ”rörliga delar”, ”drivning”,  ”styrning när så krävs” och ”utför en uppgift”.
Den exakta definitionen av en maskin finns på Europa kommissionens hemsida: Konsoliderad TEXT: 32006L0042 — SV — 15.12.2009 (europa.eu)
Där kan du även läsa om det i maskindirektivet 2006/42/EG EUR-Lex – 02006L0042-20091215 – EN – EUR-Lex (europa.eu) och implementeringen i svensk lag som är AFS 2008:3 Maskiner, AFS 2008:03 (av.se). Det finns också en guide till Maskindirektivet där du kan läsa tolkningen till de punkter som tas upp i direktivet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vårt ledord är ”Säkra maskiner för alla”. Vi på JL Safety är experter inom maskinsäkerhet och användning av arbetsutrustning, processutrustningar, säkra styrkretsar och kallaborativa applikationer (Cobot).

Vi arbetar mot flertalet branscher, bland annat verkstad, fordon, livsmedel, läkemedel, plast och skogsbruk. I och med att vi har erfarenhet inom olika områden, branscher och alla olika typer av företag kan vi hjälpa er med allt inom maskinsäkerhet.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Riskanalys och riskbedömning av maskiner
  • Utbilda dig och dina kollegor inom maskinsäkerhet och CE-märkning
  • Vi kan vara ert externa projektstöd och bevaka era intressen gällande maskinsäkerhet och CE-märkning genom upphandling – riskbedömning – åtgärdsförslag – åtgärdsplan – projektavslut.
  • Vi kan hjälpa er igång med riskbedömningar och CE-märkning.
  • Vi hjälper er att tolka och uppfylla de krav som ställs vid utveckling av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem för maskiner och processutrustningar enligt standard EN ISO 13849-1.
  • Vi kan hjälpa er att ta fram dokumentationen som krävs enligt maskindirektivet (EN ISO 20607).

Kontakta oss för att starta en dialog om ert behov.

 

Läs mer om våra tjänster!