Maskinsäkerhetsansvar

Kursen riktar sig främst till dig i ledande ställning  - beslutsfattare

 • Fatta kloka beslut

 • Bli kostnadseffektiv

 • Undvik misstag

Kursen ger dig en inblick i maskinsäkerhet med syfte att ha en god förståelse för att kunna fatta kloka beslut.

Maskinsäkerhetsansvar är en kurs för dig som behöver ha förståelse för vad maskinsäkerhet, riskbedömning och CE-märkning av maskiner innebär som beslutsfattare. Vi fokuserar på vad som gäller för att nå en tillräcklig maskinsäkerhet och vilka ansvarsområden som finns. Kurser kommer även skapa förståelse för möjliga arbetssätt för att uppnå de regler och krav på ett så effektivt sätt som möjligt.

Utbildningen tar under en halvdag upp vad det innebär att hantera förändringar i verksamheten, både i vardagssituationer, vid flytt av befintliga eller inköp av nya maskiner.

Kunskap att fatta kloka beslut

Under dagen kommer många frågor kring maskinsäkerhet att besvaras, bland dem är:

 • Hur kan vi med hjälp av kunskap i maskinsäkerhet skapa en verksamhetsutveckling på kort och lång sikt?
 • Vad är Maskindirektivet?
 • Hur påverkar den nya maskinförordningen?
 • Vad är CE?
 • Hur mycket får jag bygga om?
 • Vanliga misstag vid upphandling!
 • Hur ger man bästa stöd och är delaktig i maskinsäkerhetsprocessen på arbetsplatsen?

 

Varför?
Syftet är att ge tillräckliga kunskaper gällande maskinsäkerhet för att kunna fatta beslut som leder till uppnående av mål och en hållbar verksamhetsutveckling gällande maskinsäkerhet i verksamheten. En maskin skall vara säker att använda, oavsett om den används i den egna produktionen eller om det är maskiner som tillverkas för försäljning. Fattas rätt beslut i kombination med sund resurstilldelning ökar möjligheterna att uppnå en hållbar säkerhet för medarbetares maskinsäkerhet i arbetsmiljön.

Omfattning är en 1/2 dag - Du behöver inte ha några förkunskaper i ämnet.

Under kursen kommer frågor runt maskinsäkerhet att besvaras. Hur ges bästa stöd och utveckling i maskinsäkerhetsprocessen på arbetsplatsen? Hur kan vi med hjälp av kunskap i maskinsäkerhet skapa en verksamhetsutveckling på kort och lång sikt?

Under kursen får du bland annat svar på vad krävs vid mindre ”vardagsförändringar”, vad är en ”väsentlig ombyggnad” och var hittar jag svar på vad som krävs. Vi går även igenom hur en riskbedömning genomförs inför en CE märkning. Fokus är att nå en tillräcklig maskinsäkerhet, vilka ansvarsområden som finns och ev. påföljder om det inte följs. Vi lyfter även goda exempel och ger tips på åtgärder med syfte att skapa en trygg, hållbar och säker verksamhet gällande maskinpark (säkerhet).

Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE-märkning?
 • Vad innebär den nya maskinförordningen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är beställarkompetens vid upphandling så viktig?
 • Vanliga misstag vid upphandling.
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vad är ”väsentlig ombyggnad” och när krävs ny CE-märkning?
 • Hur mycket får jag bygga om?
 • Vilka krav ligger på användarna av maskinen och mig som ansvarig?
 • Vad gäller om man inte följer gällande lagstiftning och regler?

Kursplatser

 • Webbaserad 28 maj
 • Skara 9 oktober
 • Webbaserad 8 november

Tid
Klockan 9.00-12:00

Plats och parkering Skara
Vallgatan 40.
Google maps länk (öppnas i nytt fönster).

Plats och parkering Umeå
Pendelgatan 2.
Google maps länk (öppnas i nytt fönster).

Plats och parkering Göteborg
Industrivägen 55, Sävedalen.

Plats och parkering i Göteborg, Sävedalen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Riktar sig till
Kursen riktar sig främst till dig som medlem i ledningsgruppen/har en ledande ställning.

Språk
Våra kurser hålls på Svenska, företagsanpassade utbildningar kan även hållas på Engelska.

Anmälan senast
1 arbetsdag före kursstart.

Bokning och Avbokning
Debitering utförs i samband med kursens genomförande.
Bokning är bindande men anmäld plats får överlåtas till annan person och kan även flyttas till annat tillfälle.

Hotell
Kontakta utbildning@jlsafety.se för mer information.

Förbehåll 1
Vid för lågt deltagarantal flyttas kursen till en annan tidpunkt. Vi kontaktar dig ca en vecka innan kurstillfället om så är fallet.

Förbehåll 2
Reservation för fullbokning. Vid fullbokad kurs har man förtur till nästa möjliga tillfälle.

 

Pris: 3 800 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är förmiddagsfika, kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver) samt kursintyg.

Pris webbutbildning: 3 800 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver) samt kursintyg.

Företag registrerade utanför Sverige faktureras i EURO (aktuell valutakurs vid fakturering). 

Kurslängd

Förmiddag

Pris från

3800 SEK exkl. moms

Se kurstillfällen & boka