Nya Maskinförordningen

Den 20 januari 2027 gäller den nya Maskinförordningen som ersätter Maskindirektivet.

Det finns ingen övergångsperiod då båda gäller så det är avgörande att förstå förändringarna och vara förberedd.

Vår utbildning ger dig insikterna du behöver för att:

 • Förstå den nya förordningens konsekvenser för ditt företag.
 • Identifiera nödvändiga förberedelser för att säkerställa efterlevnad.
 • Utforska skillnaderna mellan direktivet och den nya förordningen.

Praktiska exempel och effektiva arbetsmetoder för smidig övergång.

Vad du får:

Utbildningen ger dig en helhetsbild av förändringarna och deras konsekvenser för din verksamhet. Du får insikter för att kunna identifiera vilken påverkan förordningen kommer att ha på ert bolag. Vi fokuserar på att förstå de väsentliga skillnaderna mellan det befintliga direktivet och den nya förordningen, vilket gör att du kan fortsätta arbeta tryggt och effektivt med maskinsäkerhetsfrågor.

Denna utbildning är för alla som berörs av Maskindirektivet idag (Beslutsfattare, EHS, Projektledare, Tekniska chefer, Konstruktörer, Underhållstekniker, Inköpare, Skyddsombud) för att vara redo när förordningen träder i kraft.

 

Några av de punkter vi berör under utbildningen;

 • Nuläge gällande direktiv, standarder och AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling)
 • Vi belyser skillnaden mellan gällande direktiv och kommande förordning
 • Vi tittar på innebörderna av de nya AFS:erna som börja gälla januari 2025
 • Förtydligat ansvar för olika roller
 • Cybersäkerhet och AI
 • Möjligheter och krav med digital dokumentation inkl. bruksanvisning
 • Vad bör ni förbereda och när - tidslinje
 • Sammanfattning av förändringar och dess konsekvenser
 • Förslag på checklista för åtgärder

Våra erfarna utbildare jobbar dagligen med maskinsäkerhet och riskbedömning och har en god förmåga att lära ut och dela med sig till dig!

Omfattning är en 1/2 dag.

Fördel med grundkunskaper i ämnet, dock inget krav.

Anmäl dig nu för att säkra din plats och vara redo för den nya eran av maskinsäkerhet!

Det är våra erfarna maskinsäkerhetsspecialister som dagligen jobbar med maskinsäkerhet och riskbedömningar ute på företagen som håller denna utbildning. Vi inleder med en kortare repetition där även nyheter lyfts så som nya AFS:er. Ett avsnitt ägnar vi åt skillnaderna mellan direktivet och den nya förordningen.  Vi ger goda exempel och tips på fallgropar som bör undvikas samt förslag på strukturerat och effektivt arbetssätt

 

Några av de punkter vi berör under utbildningen;

 • Nuläge gällande direktiv, standarder och AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling)
 • Vi belyser skillnaden mellan gällande direktiv och kommande förordning
 • Vi tittar på innebörderna av de nya AFS:erna som börja gälla januari 2025
 • Förtydligat ansvar för olika roller
 • Cybersäkerhet och AI
 • Möjligheter och krav med digital dokumentation inkl. bruksanvisning
 • Vad bör ni förbereda och när – tidslinje
 • Sammanfattning av förändringar och dess konsekvenser
 • Förslag på checklista för åtgärder

 

Kursplatser

 • Göteborg 10 september
 • Webbaserad 25 oktober

Tid
Klockan 9.00-12:00

Plats och parkering Göteborg
Industrivägen 55, Sävedalen.

Plats och parkering i Göteborg, Sävedalen

Förkunskaper

Fördel med grundkunskaper i ämnet, dock inget krav.

Riktar sig till
Kursen riktar sig alla som idag berörs av Maskindirektivet. (Beslutsfattare, EHS, Projektledare, Tekniska chefer, Konstruktörer, Underhållstekniker, Inköpare, Skyddsombud)

Språk
Våra kurser hålls på Svenska, företagsanpassade utbildningar kan även hållas på Engelska.

Anmälan senast
1 arbetsdag före kursstart.

Bokning och Avbokning
Debitering utförs i samband med kursens genomförande.
Bokning är bindande men anmäld plats får överlåtas till annan person och kan även flyttas till annat tillfälle.

Hotell
Kontakta utbildning@jlsafety.se för mer information.

Förbehåll 1
Vid för lågt deltagarantal flyttas kursen till en annan tidpunkt. Vi kontaktar dig ca en vecka innan kurstillfället om så är fallet.

Förbehåll 2
Reservation för fullbokning. Vid fullbokad kurs har man förtur till nästa möjliga tillfälle.

 

Pris: 3 800 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är fika, kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver) samt kursintyg.

Pris webbutbildning: 3 800 SEK exklusive moms.

Inkluderat i priset är kursmaterial (exempelvis åhörarkopior av presentation, manualer och annan information du behöver) samt kursintyg.

Företag registrerade utanför Sverige faktureras i EURO (aktuell valutakurs vid fakturering). 

Kurslängd

Förmiddag

Pris från

3800 SEK exkl. moms

Se kurstillfällen & boka