Nästan alla är på plats och några är på Göteborgskontoret – Björn Holmgren , Göran Gustafsson Lundin , Stefan Beijer, Klara Linderoth , Kenneth Ahllund, Martin Johansson , Dan Assarsson Anna Bolander, Per Pellsäter, Sylvain Winge Pasquet och Per Pellsäter

JL Safety tar ställning mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation –

🟠 Orange the Word! 🟠
Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då vi ger extra uppmärksamhet åt ett av mänsklighetens största problem, och också ett av de största hoten mot uppfyllandet av de Globala målen.

Dagen instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 som en påminnelse om ”Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor”.

De Globala målen, och specifikt Mål 5 om jämställdhet mellan könen, ger förnyat hopp och kraft åt arbetet för att ingen kvinna eller flicka ska utsättas för våld under sin livstid.

Vi var därför valt att satsa på kvinnors idrottsutveckling och är stolta sponsorer till bl.a. Skara HK. Vi är övertygade om att idrott inkluderar, stärker och möjliggör utveckling på många plan som i förlängningen kan bidra till att förhindra och förebygga all form av våld.

Det står vi bakom – alla skall kunna känna sig trygga och säkra!