Vi är stolta över att ha tecknat ett Safety Concept Commitement med ytterligare ett företag i framkant!

Dafgårds i Källby har bestämt sig för att än mer fokuserat jobba med maskinsäkerhet så att alla kan komma hem oskadda till dem och det de älskar – det är stort!

Genom detta samarbete krokar vi arm och genomför säkerhetsprojekt strukturerat där både utbildning av medarbetare i maskinsäkerhet, riskbedömningar och CE märkning kommer leda till hållbar säkerhet. I Källby finns 5.500 maskiner som tillverkar populära produkter dagligen – nu kör vi!

För att snabbt komma igång genomfördes en ”Säkerhets Kick off” där Dan Assarsson överlämnar överenskommelsen till fabrikschef Magnus Brånn med grymma medarbetare. Dan informerade även om viktiga branschnyheter och Anna Bolander sammanfattade utbildningsmöjligheterna.

En hög kunskaps- och ambitionsnivå är på plats – Stort lycka till!

Säkra maskiner för alla!