Lyckad invigning av JL Safety West

Under torsdagen den 1 september 2022 invigde vi det nya kontoret i Göteborg tillsammans med våra kunder, både på plats och digitalt. Dagen blev historisk och det hölls presentationer om maskinsäkerhet, nya maskinförordningen och föreläsning från arbetsmiljöverket kring marknadskontroller.

JL Safetys VD Stefan Gustafsson Ledell berättade om bolagens framtidsvisioner och ”Säkra maskiner för alla”. Kontoret i Göteborg kommer skapa en närhet och tillgänglighet till våra kunder som vi inte tidigare haft. Vår nya kollega Sylvain kommer att finnas på plats men även våra andra anställda kommer kunna nyttja kontoret för att skapa de bästa förutsättningarna med våra kunder i region väst.

Arbetsmiljöverket

En speciell gäst var inbjuden, Magnus Henriksson från arbetsmiljöverket som pratade om bland annat pågående marknadskontroller (de åtgärder som myndigheter vidtar för att säkerhetsställa att produkter som tillhandahålls på marknaden uppfyller lagstiftningens krav).

Nya Maskinförordningen

Seminariet avslutades med att Dan Assarsson intog scenen för att hålla föredrag om Nya Maskinförordningen samt berätta om JL Safetys och Cedocs arbete med ”Hållbarhet och Säkerhet”. Dan betonade Mål 3: God hälsa och välbefinnande samt Mål 8: Anständiga arbetsvillkor som är de mål som främst kan appliceras på vår verksamhet. Vidare diskuterades frågor om riskbedömning, EMC/LVD/ATEX/PED samt utveckling av CEDOC.

”Vi är glada att nu officiellt öppnat upp kontoret vid Sävedalen i Göteborg. Att få göra det tillsammans med våra kunder känns bra och vi hoppas att vi kommer ses snart igen” säger Victor Thilander.

Behöver du hjälp av oss inom maskinsäkerhet, riskbedömningar och CE-märkning?
– Vi kan erbjuda allt från konsulting, utbildning och mjukvara (CEDOC).

Kontakta oss!