Möt oss på Elmia Automation: Maskinsäkerhet är enkelt – tillsammans med JL Safety!

JL Safety och CEDOC kommer att satsa stort på årets Elmia Automation. På plats alla dagar finns våra maskinsäkerhetsspecialister och kan svara på frågor kring allt som rör maskinsäkerhet och CE-märkning. Vi kommer visa upp nya generationen maskinsäkerhetsprogram CEDOC och har dessutom en fartfylld och sevärd attraktion – kommer du våga testa?

Maskinsäkerhet och CE-märkning kan tyckas enkelt men det finns många frågor att ta ställning till. Vad är minsta höjd för ett maskinskydd? Vilka typer av brytare är godkända? När behöver maskiner ett fallskydd? Detta är några av de frågor som våra maskinsäkerhetsexperter är beredda på att svara på – live från mässgolvet.

Vi vill förmedla att tydligt budskap – Säkra maskiner för alla. Det kommer genomsyra hela veckan. Vi kommer inte bara ha en aktiv monter, utan vi kommer även hålla seminarier, dagliga nyhetsflöden och mycket mer.

Vad betyder då säkra maskiner för alla, för oss på JL Safety och CEDOC?

  • Alla arbetsplatser ska vara säkra, oavsett bransch och oavsett befattning,
  • Hållbarhet och säkerhet går hand i hand. En hållbar produktion innefattar trygga arbetsvillkor för alla anställda,
  • Det ska vara enkelt att hitta kunskap och / eller att själva genomföra riskbedömningar, för de som behöver eller intresserade

Under mässan kommer vi dessutom att konceptvisa nästa generations maskinsäkerhetsprogram, CEDOC 4.0. CEDOC har varit en naturlig del i svensk industri under 20 år, och nu tas alltså nästa steg. CEDOC är en mjukvara för riskbedömning och CE-märkning, där våra kunder säger att det unika med CEDOC är kombinationen av enkelhet, användarvänlighet och juridisk korrekthet.

Varför CEDOC 4.0?

För det första kommer den vara helt plattformsoberoende. Den kommer att vara anpassad för både enklare och avancerad användning. Genom snabbare riskidentifiering, tydligare flöden och mer stödfunktioner tar vi användaren snabbt och enkelt fram till en försäkran om maskinens överrensstämmelse och CE-skylt.

CEDOC från första generation i Excell till aktuell programversion.

Vi har höga förväntningar på mässan i maj

Vi förväntar oss att mässan speglar industrins framtid med allt vad det innebär. Nya automationslösningar, autonoma robotar, digitalisering, säkerhet som en naturlig del i hållbarhets-begreppet, och mycket mer. Alla dessa trender kommer såklart påverka maskinsäkerheten och vi hoppas få många intressanta diskussioner kring dessa frågeställningar under mässan. En fråga som garanterat kommer tas upp är den nya maskinförordningen som EU nu arbetar med. Vad innebär den i korta drag? Den stora skillnaden är just att det är en förordning och inte ett direktiv, vilket innebär att den gäller före nationell lagstiftning. Den övergripande ambitionen med förordningen är att försöka ta hänsyn till den snabba teknikutvecklingen som nu sker, vilket i grunden är mycket positivt.

Har man inte vägarna förbi montern så kommer vi också vara representerade på stora scenen, under torsdag eftermiddag. Där kommer Dan Assarsson prata om begreppet ”säkra maskiner för alla” där fokus framförallt är anpassning till dagens tekniktrender.

Till sist …..VI UTMANAR ER!

I den första CE märkta simulatorn i Sverige (genomförs i samarbete med JL Safety), utmanar vi nya och befintliga kunder i en racingtävling. Varje dag kommer vi att dela ut fina priser till bästa varv-tid.

Den första CE-märkta simulatorn i Sverige

Vi ses i monter D06:38, på Elmia Automation, 10 – 13 Maj!

Läs mer om Elmia Automation. 

Författare: Stefan Gustafsson Ledell och Dan Assarsson