Säkra maskiner

Arbetsmiljöverkets nollvision för arbetsplatsolyckor är en tuff utmaning – ibland händer det som aldrig borde hända. Men JL Safety jobbar hårt för att nollvisionen ska bli verklighet. – Vårt arbete gör det möjligt att förebygga och undvika olyckor på arbetsplatsen.

Det säger Dan Assarsson, vice vd för JL Safety AB. Uppdraget handlar om maskinsäkerhet och riskbedömningar. Att identifiera risker som kan uppstå och hjälpa företag att tänka ett steg längre.

– Vårt mål är att göra svenska arbetsplatser säkrare, med särskilt fokus på industrin berättar Dan.

Hjälper företag att förstå kraven

Till sin hjälp har JL Safety tre affärsområden. Dels utbildas maskintillverkare så att ingenjörer och konstruktörer har koll på alla säkerhetskrav och därmed kan skapa en så säker maskin som möjligt. Dels erbjuds konsulttjänster där JL Safety hjälper kunden att praktiskt tolka lagkrav, standarder och allt däremellan. Maskinsäkerhet är en djungel där den som inte är påläst lätt går vilse.

–  Vi fyller utrymmet mellan myndighet och verklighet, från byråkrati ner på verkstadsgolvet. Vi kan hjälpa kunden att tolka lagkrav och hitta en nivå som är rimlig, säger Dan.

Enkel och överblickbar riskbedömning

Det handlar om hjälp till självhjälp – med den egna mjukvaran för maskinsäkerhet och CE-märkning som praktiskt redskap. CEDOC gör riskbedömningen enkel och överblickbar.

– Det är så lätt att man som industri skjuter både över och under målet. Konsekvenserna kan bli dyra och farliga. Därför är vi glada att så många av Sveriges företag använder CEDOC idag, säger Dan.

Bland kunderna finns de mest namnkunniga inom alla branscher, allt ifrån svensk kärnbränslehantering till en av världens största batteritillverkare.

Påverkar standardiseringen i hela Europa

Men JL Safety sätter ribban ännu högre. Representanter från företaget sitter med i olika kommittéer inom SIS och kan därmed påverka vilka standarder som ska gälla i Europa.

– VI är stolta över att vara delaktiga i utvecklingen av standarder för maskiner! säger Dan Assarsson.