Krav på UKCA-märkning uppskjutet till 2024

Tidsfristen för när företag behöver använda UKCA-märket har förlängts.

Man kan därmed fortsätta att använda CE-märkningen på UK-marknaden fram till den 31 december 2024.

Citat från Gov.uk 

  • Regeringen kommer att fortsätta att erkänna CE-produktmärkningen i Storbritannien i ytterligare två år, vilket gör det möjligt för företag att använda antingen UKCA- eller CE-märkning.
  • Flytten kommer att minska kostnaderna för företag och ta bort potentiella störningar.
  • Framtida produktmärkning planerar att ses över för att minimera kostnader och bördor för företag på längre sikt.

…med tanke på de svåra ekonomiska förhållanden som skapats av post-pandemiska förändringar i efterfrågan och utbud, tillsammans med Putins krig i Ukraina och de därtill hörande höga energipriserna, vill regeringen inte belasta företagen med kravet att uppfylla den ursprungliga tidsfristen (31 december 2022).

Läs hela nyheten: https://www.gov.uk/government/news/businesses-to-be-given-uk-product-marking-flexibility