Utbildning för alla – trots pandemi

Att säkerställa god utbildning och att främja livslångt lärande är ett globalt mål för hållbar utveckling. Hos JL Safety har man kunnat fortsätta med sina kvalificerade säkerhetsutbildningar tack vare digital omställning.

När Sandra Johansson anställdes som digital kommunikatör i februari 2019 var tanken att digitaliseringen skulle ta fart hos JL Safety.

– Och det gick kanske lite fortare än vi hade förväntat oss. Coronapandemin gav oss en spark i baken som gjorde att vi fick ställa om till digitala utbildningar väldigt snabbt, säger Sandra.

Justerade upplägget direkt

JL Safety har fyra utbildningar som fram tills i år uteslutande har hållits i Skara och i Umeå. Men när både nationella restriktioner och kunders egen policy i coronatider satte stopp för resande och besök blev det skarpt läge hos maskinsäkerhetsexperterna JL Safety. Redan vid den första utbildningen som riskerade att bli inställd justerades upplägget för utbildningen.

– Whiteboards rullades in bakom kontorsplatserna, skjortärmarna rullades upp och vi hjälptes tillsammans åt att göra utbildningarna webanpassade, allt från inbjudningar och utbildningsmaterial till kursutvärderingar, berättar vice vd Dan Assarsson.

Når fler – och når längre

Alla i företaget hjälptes åt att dra sitt strå till stacken. En 360-kamera köptes in för att till och med kunna hålla kursen ”Riskbedömning i praktiken” på distans, vilket normalt är mycket svårt. Och fördelarna med digitaliseringen har varit tydliga.

– Vi kan ju nå så många fler deltagare på det här sättet. Vår målgrupp har blivit större. Även under permittering har man ju haft möjlighet att använda tiden till utbildning, så vi har också kunnat nå ut till människor som suttit hemma i sitt vardagsrum, säger Sandra.

Samtidigt har det förstås funnits utmaningar.

– Det är svårt som kursledare att ställa om och prata till en kamera i stället för att ha människor framför sig. Att skapa en dialog med kursdeltagarna är viktigt för utbildningen och det har varit en utmaning, säger Sandra.

Ökar tillgänglighet och hållbarhet

Utmaningarna till trots har JL Safety ännu i princip inte behövt ställa in en enda utbildning.

– Och det är ganska imponerande i dessa tider. När pandemin klingar av kommer vi att möta en mer digitaliserad värld. Vi kommer aldrig att helt återgå till den konventionella utbildningsmodellen, vi kommer att erbjuda både lärararledda utbildningar på plats och webutbildningar, säger Dan.

Omställningen till digitaliserade utbildningar är också värdefull ur ett hållbarhetsperspektiv. Möjligheten till utbildning säkerställs trots pågående pandemi och kurserna blir samtidigt ännu mer tillgängliga.

– Vi minskar också på resandet och vi drar ner på printat material. Det blir mer hållbart för alla, konstaterar Sandra.

Text: Gabriella Mellergårdh

Orginalartikeln kan du läsa på proton.se.