Utbildning under Covid-19

Ja, vi genomför våra utbildningar!  Vi har fått många frågor gällande våra maskinsäkerhetskurser på grund av pågående Corona och det korta svaret är att vi genomför dem.

Under Covid-19 har många arbetsplatser fått se över hur man genomför sina arbeten. Även vi har fått ta en funderare gällande alla tjänster vi erbjuder.

Maskinsäkerhetskurser

Just våra maskinsäkerhetskurser fick vi omforma på grund av pågående Corona. Att samla olika personer, från olika företag från olika delar av landet i en och samma lokal är idag inte rekommenderat eller säkert.

  • Utbildningarna sker på distans via Teams under den tiden som rekommenderas. För allas säkerhet.
  • Del 2 – Riskbedömning i praktiken, är inställd tills vi praktiskt kan få till det praktiska eller omforma den så att den ger er den önskade kunskapen.

Kommande maskinsäkerhetsutbildningar

De nästkommande fasta utbildningstillfället i september planeras att ske som vanligt på plats i Skara och Umeå. Dock kommer se över hur läget ser ut närmare gällande rekommendationer kring Covid-19. Även om du bokar in dig nu till höst utbildningarna kommer vi närmare skicka ut information om hur vi hanterar situationen.

Extrainsatta maskinsäkerhetskurser via webben

Då våra omformade majutbildningar i maskinsäkerhet fungerade så bra via webben har vi valt att sätt in extra webbutbildningar vecka 26. Smidigt, enkelt och säkert.

  • 22 juni – Del 1 Grundkurs Maskinsäkerhet och CE-märkning
  • 23 juni – Del 3 Användarutbildning CEDOC
  • 24 juni – Del 4 CE-fördjupning ”Säkra styrkretsar” & SISTEMA
Boka plats!

Frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktvägar

 

Publicerad: 2020-05-26