Vi släpper vår första hållbarhetsberättelse

Vi på JL Safety och Cedoc AB är en del av Proton Group och kan med stolthet berätta att vi precis publicerat vår historiskt första, men absolut inte sista, hållbarhetsberättelse. För oss är det ett första steg på en lång resa som aldrig tar slut. En resa med många utmaningar – men framförallt nya möjligheter.

Maria Thom är hållbarhetschef på Proton Group och är en av dem som driver hållbarhetsfrågan inom gruppen och har varit med och arbetat fram hållbarhetsberättelsen.

Varför har vi arbetat fram en hållbarhetsberättelse?

– För oss var det viktigt att visualisera vårt hållbarhetsarbete. Att skapa en plattform och staka ut vår riktning ser vi kommer hjälpa oss i resan. Att sprida den externt gör vi då vi vill vara så transparenta som möjligt och vi är säkra på att det kommer hjälpa oss genom att bland annat synliggöra färdriktningen för våra kunder och övriga intressenter.

Hur jobbar vi med den framåt?

– Vi stakar ut mål och riktlinjer för hela gruppen generellt men än mer specifikt mot våra olika affärsområden. Hållbarhetsarbetet står väldigt högt upp på agendan hos oss och det är stort fokus på frågan inom alla led och processer i inom Proton Group. Genom vårt arbetssätt och att uppdatera hållbarhetsberättelsen årligen kommer vi kunna visa både för oss själva och andra vad det är vi gör och synliggöra resultatet av vårt arbete.

Blev hållbarhetsberättelsen som tänkt?

– Den blev faktiskt mycket mer än så, den andas verkligen Proton och är precis så transparent som vi önskade och dessutom väldigt personlig. Många hållbarhetsberättelser och rapporter är ofta stöpta i en annan form men vi lyckades tillsammans skapa en berättelse som är sann oss, både i anda och värderingar. Att vi döpte den till Positivitet*, det knyter an till grunden, säger Maria stolt.

 *Proton står för positiv förändring. Med smarta industriella lösningar skapar vi meningsfulla jobb och hushållar med jordens resurser. Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld för nästa generation.

”Hållbarhetsarbetet är en fantastisk möjlighet att utveckla ett företag” – David Gustafsson, koncernchef Proton Group.
– Kunder, konsumenter och kravställare vill ha hållbara lösningar idag. Att kunna erbjuda hållbarhet som en del av affärsmodellen kommer att bli en förutsättning för företag som vill växa i framtiden. Ska man hård dra det hela, så är det en överlevnadsfråga. Om vi inte klarar av att vända utvecklingen så finns det ingen morgondag för någon av oss. Och det finns definitivt inget Proton Group. Vi har inget krav på oss som företag att ta fram en hållbarhetsrapport men väljer ändå att ta fram en hållbarhetsberättelse då det för oss är viktigt att vara tydliga och transparanta mot alla våra intressenter. Vårt hållbarhetsarbete är ett sätt att skapa en positiv skillnad för de generationer som kommer efter oss, påpekar David Gustafsson, koncernchef Proton Group.

Läs hela hållbarhetsberättelsen på www.proton.se